29 April 2015 by Administrator

Select Department


NameDesignationExtensionEmail
DR ZAINUL FUAD BIN MD WAHIDIRECTOR4001zainul
MAHYUDDIN BIN SAJURIPRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR (JL)4002mahyuddin
SU'AIDI BIN YUSOFFPRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR (OA)4004suaidi
MOHD FADZLI HARUNPRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR I ( CIVIL ENGINEER )4351fadzli.harun
MUHAMAD AZRULANUAR BIN ZAKARIA PRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR II (CIVIL ENGINEER)4003
azrulanuar
WAN MOHAMMED RAIS BIN JAMALUDINPRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR (JE)4049rais
KHAIRUL NAZMI BIN ZAINOL ARIFFINASSISTANT DIRECTOR (JL)4039k.nazmi
ZAINAL BIN DINASSISTANT ENGINEER4046zainaldin
AZWATI BINTI MATZILANASSISTANT ENGINEER4359azwati
ARIBAH BT ABDUL MUINADMINISTRATIVE ASSISTANT4195aribah
HARLENA BT MD YUSOFADMINISTRATIVE ASSISTANT4042harlena
RAHIM BIN YUSOFADMINISTRATIVE ASSISTANT4183rahim
HASLINDA BINTI HAJI MOHAMAD SAAD ADMINISTRATIVE ASSISTANThaslinda
NORZALEHA BT MIDINOPERATION ASSISTANT4182norzaleha