20 August 2019 by Azlin

Nama Syarikat Alamat Syarikat Harga (RM) Tempoh Kontrak
Telekom Malaysia Berhad Level 51, North Wing
Menara TM, Jalan Pantai Baharu
50672 Kuala Lumpur
65,999,998.80 1/9/2019 – 31/8/2022 (36 Bulan)