24 February 2015 by Administrator

Privasi Anda

Halaman ini memberi keterangan mengenai dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan informasi yang diberikan oleh para pelawat. Sekiranya anda menjalankan apa-apa urus niaga atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi-agensi awam yang lain untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih efektif lagi efisien.

Maklumat yang Dikumpulkan

Tiada maklumat peribadi dikumpulkan semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang anda hantar melalui e-mel.

Apakah yang akan terjadi jika saya berpaut ke laman web lain?

Laman web ini mengandungi pautan ke tapak-tapak lain. Dasar privasi ini hanya merangkumi laman web ini. Harap maklum bahawa laman-laman web yang dipautkan ke portal ini mungkin mempunyai dasar-dasar privasi yang berlainan dan pelawat dinasihati memeriksa dan memahami dasar privasi setiap laman web.

Pemindaan terhadap Dasar

Jika dasar privasi dipinda, pemindaan tersebut akan dikemaskinikan di halaman ini. Dengan melawat halaman ini secara kerap, anda akan memperoleh maklumat terkini, cara halaman ini digunakan serta bagaimana maklumat dikongsi dengan pihak-pihak lain dalam keadaan-keadaan tertentu.