29 November 2016 by Azlin

Jabatan Penerbangan Awam (DCA) mengalu-alukan penglibatan anda dalam memainkan peranan untuk mempertingkatkan dan sistem penerbangan awam serta penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan agar usaha-uasaha menyediakan perkhidmatan penerbangan awam yang efisien, berkesan dari segi kos, selesa dan selamat kepada rakyat.

No Topik/Senarai Aktiviti Tempoh Penyertaan Status
 1 Kajian Kepuasan Pelanggan terhadap Laman Web DCA  1/6/2016 – 31/12/2016 Buka