24 February 2015 by Administrator

  1. NILAI-NILAI
  • Profesional
  • Kecemerlangan
  • Integriti
  • Bertanggungjawab
  • Esprit De Corps

WAWASAN DAN MISI

  1. WAWASAN
  • Untuk menjadi pihak berkuasa penerbangan dunia yang terkemuka
  1. MISI
  • Untuk meningkatkan keselamatan, perlindungan dan keefisienan secara berterusan untuk industri penerbangan yang mampan