7 December 2016 by Administrator

Sekiranya anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat berkaitan Jabatan ini yang tidak terdapat dalam laman web, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke alamat berikut:

Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
No. 27 Persiaran Perdana
Aras 1-4 Blok Podium
62618 Putrajaya
Tel : +60388714000

**Penafian РPermohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Jabatan ini. Semua permohonan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat yang telah ditetapkan.