29 November 2016 by Azlin

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Jabatan Penerbangan Awam, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
No. 27 Persiaran Perdana
Aras 1-4 Blok Podium
62618 Putrajaya
Tel : +60388714000

**Penafian – Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Jabatan ini.