22 February 2016 by Administrator

 

Nombor ATID (Muat turun) AIR TRAFFIC INSPECTORATE DIRECTIVES (ATID)
ATID No. 01/2009* Kriteria bagi Pelantikan Pegawai Penyemak ATC.
ATID No. 02/2009* Kriteria bagi Pelantikan Pegawai Latihan Semasa Kerja (OJT).
ATID No. 03/2009* Garis Panduan tentang Peperiksaan Teori Kemahiran Kawalan Trafik Udara.
ATID No. 04/2009* Garis Panduan tentang Peperiksaan Kursus Kawalan Trafik Udara, Akademi Penerbangan Malaysia.
ATID No. 01/2010* Garis Panduan tentang Peperiksaan Prosedur Sua di Unit Perkhidmatan Radar Sua.
ATID No. 02/2010* Kemahiran Bahasa Inggeris (ELP) untuk Pengawal Trafik Udara.
ATID No. 01/2011* Pusat Latihan Semasa Kerja (OJT) sebagai Prasyarat bagi Permohonan Lesen Kawalan Trafik Udara (ATC).
ATID No. 02/2011* Pelesenan Pengawal Pelatih Trafik Udara.
ATID No. 03/2011* Pengurusan Penyiasatan Kejadian Berkaitan Kawalan Trafik Udara (ATC).
ATID No. 01/2012* Pensijilan Kawalan Trafik Udara (ATC) yang Diluluskan oleh Organisasi Latihan ATC (ATO).
ATID No. 02/2012* Garis Panduan bagi Menjalankan Ujian Kemahiran Bahasa Inggeris (ELPT) ICAO.
ATID MET issued 15 August 2015 Perkhidmatan Meteorologi untuk Navigasi Udara Antarabangsa
ATID SAR issued 15 August 2015 Mencari dan Menyelamat
ATID-AIS Chart issued 15 August 2015 Perkhidmatan Maklumat Penerbangan & Carta Aeronautik
ATID No. 01/2015 Kesahan Lesen ATC
ATID-ATS issued 15 Sept. 2015 Perkhidmatan Trafik Udara

* All the ATIDs above has been incorporated into the ANS Requlatory Manual.