22 February 2016 by Administrator

 

Lampiran 1 ICAO Lampiran 1 – Pelesenan Personel
KEPERLUAN BAGI KEMAHIRAN DALAM BAHASA YANG DIGUNAKAN UNTUK KOMUNIKASI TELEFONI RADIO (Bab 1, Seksyen 1.2.9 dirujuk)

 1. Maklumat am
  Nota.— Keperluan kemahiran bahasa ICAO termasuk pemerihal holistik dan Tahap Operasi ICAO (Tahap 4) menurut Skala Perkadaran Kemahiran Bahasa ICAO dalam Lampiran A. Keperluan kemahiran bahasa tersebut terpakai untuk penggunaan fraseologi dan bahasa biasa. Bagi memenuhi keperluan kemahiran bahasa yang terkandung dalam Bab 1, Seksyen 1.2.9, pemohon lesen atau pemegang lesen hendaklah mematuhi, dengan cara yang dapat diterima oleh lembaga pelesenan, pemerihal holistik dalam Seksyen 2 dan Tahap Operasi ICAO (Tahap 4) menurut Skala Perkadaran Kemahiran Bahasa ICAO dalam Lampiran A.
 2. Pemerihal holistik
  Penutur yang mahir hendaklah:
 3. a) berkomunikasi dengan berkesan dalam situasi suara sahaja (telefon/radio telefon) dan situasi bersemuka;
  b) berkomunikasi tentang topik biasa yang konkrit dan berkaitan kerja dengan tepat dan jelas;
  c) menggunakan strategi komunikasi yang sesuai untuk berbalas-balas mesej serta mengenal pasti dan menyelesaikan salah faham (contohnya, menyemak, mengesahkan atau menjelaskan maklumat) dalam konteks umum atau konteks berkaitan kerja;
  d) menangani, dengan jayanya dan dengan mudah, cabaran bahasa yang timbul akibat kerumitan atau perkembangan yang tidak dijangka yang berlaku dalam konteks situasi kerja atau tugas komunikasi rutin yang mereka tahu benar; dan
  e) menggunakan dialek atau loghat yang dapat difahami oleh komuniti penerbangan.

Petikan daripada ICAO Lampiran 1 – Pelesenan Personel

1.2.9 Kemahiran bahasa

1.2.9.1 Juruterbang kapal terbang, kapal udara, helikopter dan angkatan berkuasa (powered-lift), serta pemandu arah penerbangan yang perlu menggunakan radio telefon di atas pesawat hendaklah menunjukkan kebolehan bercakap dalam dan memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio.
Nota.— Menurut Perkara 42 Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa, perenggan 1.2.9.1 tidak terpakai untuk personel yang lesennya asalnya dikeluarkan sebelum 5 Mac 2004, walau bagaimanapun, terpakai untuk personel yang lesennya masih sah selepas 5 Mac 2008.

1.2.9.2 Pengawal trafik udara dan operator stesen penerbangan hendaklah menunjukkan kebolehan bercakap dalam dan memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio.

1.2.9.3 Cadangan.— Jurutera penerbangan, serta juruterbang peluncur dan belon bebas, hendaklah boleh bercakap dalam dan memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio.

1.2.9.4 Mulai 5 Mac 2008, juruterbang kapal terbang, kapal udara, helikopter dan angkatan berkuasa (powered-lift), pengawal trafik udara dan operator stesen penerbangan hendaklah menunjukkan kebolehan bercakap dalam dan memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio sehingga tahap yang ditentukan dalam keperluan kemahiran bahasa yang dinyatakan dalam Lampiran 1.

 

 

1.2.9.5 Cadangan — Juruterbang kapal terbang, kapal udara, helikopter dan angkatan berkuasa (powered-lift), pemandu arah penerbangan yang perlu menggunakan radio telefon di atas pesawat, pengawal trafik udara dan operator stesen penerbangan hendaklah menunjukkan kebolehan bercakap dalam dan memahami bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio sehingga tahap yang ditentukan dalam keperluan kemahiran bahasa yang dinyatakan dalam Lampiran 1.

1.2.9.6 Mulai 5 Mac 2008, juruterbang kapal terbang, kapal udara, helikopter dan angkatan berkuasa (powered-lift), pengawal trafik udara dan operator stesen penerbangan yang menunjukkan kemahiran bahasa di bawah Tahap Pakar (Tahap 6) akan dinilai secara formal pada selang waktu tertentu mengikut tahap kemahiran individu.

1.2.9.7 Cadangan.— Juruterbang kapal terbang, kapal udara, helikopter dan angkatan berkuasa (powered-lift), pemandu arah penerbangan yang perlu menggunakan radio telefon di atas pesawat, pengawal trafik udara dan operator stesen penerbangan yang menunjukkan kemahiran bahasa di bawah Tahap Pakar (Tahap 6) hendaklah dinilai secara formal pada selang waktu tertentu mengikut tahap kemahiran individu, seperti yang berikut:

 1. a) mereka yang menunjukkan kemahiran bahasa pada Tahap Operasi (Tahap 4) hendaklah dinilai sekurang-kurangnya setiap tiga tahun sekali; dan
 2. b) mereka yang menunjukkan kemahiran bahasa pada Tahap Lanjutan (Tahap 5) hendaklah dinilai sekurang-kurangnya setiap enam tahun sekali.

Nota 1.— Penilaian formal tidak diperlukan bagi pemohon yang menunjukkan kemahiran bahasa pada tahap pakar, contohnya, penutur asli dan bukan penutur asli yang sangat fasih yang dialek atau loghat mereka dapat difahami oleh komuniti penerbangan antarabangsa.

Nota 2.— Peruntukan 1.2.9 merujuk Lampiran 10, Jilid II, Bab 5 yang menetapkan bahasa yang digunakan untuk komunikasi telefoni radio boleh sama ada bahasa yang lazimnya digunakan oleh stesen di pangkalan atau bahasa Inggeris. Oleh itu, pada praktiknya, terdapat situasi yang anak kapal hanya perlu bercakap dalam bahasa yang lazimnya digunakan oleh stesen di pangkalan.