24 February 2015 by Administrator

 

PROFIL

Unit Keselamatan Terbang (Airworthiness Unit) ditubuhkan pada tahun 1972, di bawah Bahagian Operasi Penerbangan untuk mengawal selia aktiviti-aktiviti penyelenggaraan pesawat.  Pihak Berkuasa Penerbangan Awam, United Kingdom (CAAUK) telah diberikan kontrak untuk mengurus unit ini. Pegawai keselamatan terbang CAAUK ditempatkan di Malaysia dan menggunapakai Piawaian Keselamatan Terbang Britain.  Perkembangan fungsi dan tanggungjawab telah membawa kepada unit ini dinaik taraf ke sebuah Bahagian pada tahun 1992.  Pegawai-pegawai CAAUK secara beransur-ansur diganti dan sejak tahun 1999, Bahagian Keselamatan Terbang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat Malaysia.  Kontrak UKCAA ditukar menjadi penyedia perkhidmatan perundingan. Bahagian Keselamatan Terbang seterusnya berkembang menjadi sebuah Sektor pada tahun 2007, dengan fungsi-fungsi dan tanggungjawabnya diperluaskan.

FUNGSI

Sektor Keselamatan Terbang berfungsi untuk mengawal selia perkara berkaitan dengan keselamatan terbang melalui penetapan piawaian, amalan dan garis panduan yang disyorkan, dan penguatkuasaannya seperti yang diperlukan oleh Akta Penerbangan Awam [CAA] 1969.

PROGRAM-PROGRAM

Peranan utama Sektor ini adalah untuk meningkatkan dan menggalakkan keselamatan penerbangan melalui peraturan keselamatan untuk terbang yang berkesan dan terkini. Aktiviti-aktiviti keselamatan terbang dikawal selia melalui pelbagai proses, dengan mengambil kira semua aspek keselamatan terbang yang mempunyai kesan terhadap keselamatan penerbangan. Proses-proses ini termasuk pendaftaran pesawat awam, pensijilan reka bentuk pesawat dan piawaian binaan, pelesenan jurutera penyelenggaraan pesawat, kelulusan organisasi yang relevan, perkembangan piawaian dan penyiasatan keselamatan.  Aktiviti-aktiviti keselamatan untuk terbang adalah:

 1. Kejuruteraan
  1. Pensijilan produk-produk aeronautik
  2. Pengeluaran Arahan-arahan Keselamatan Terbang
  3. Kelulusan Pengubahsuaian dan Kerja Pembaikan
  4. Kelulusan daripada Organisasi Reka Bentuk dan Organisasi Pengeluaran
 2. Stesen Pembaiki
  1. Penyiasatan Kejadian & Kerosakan
  2. Kelulusan Organisasi Penyelenggaraan/ Stesen Pembaiki
 3. Penyelenggaraan
  1. Pengeluaran Awal dan Pembaharuan Sijil Keselamatan Terbang
  2. Kelulusan Kemudahan dan Penyelenggaraan Pesawat
  3. Penyelenggaraan Keselamatan Terbang yang Berterusan
  4. Penyiasatan Kejadian & Kerosakan
 4. Pelesenan Jurutera
  1. Peperiksaan bagi Jurutera
  2. Kelulusan bagi Organisasi-organisasi Latihan
  3. Pelesenan jurutera penyelenggaraan pesawat
 5. Piawaian
  1. Pendaftaran semua pesawat awam dan gadai janji pesawat
  2. Perkembangkan dan kemas kini piawaian, keperluan dan prosedur
  3. Analisis data keselamatan terbang, termasuk semua laporan kejadian, pelaporan kesukaran perkhidmatan, malfungsi dan kerosakan.