24 February 2015 by Administrator

KAMI BERIKRAR:

PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
Memproses permohonan bagi kelulusan Lesen Perkhidmatan Udara (ASL) dan Permit Perkhidmatan Udara (ASP) dalam tempoh enam bulan. Lihat
Memproses permohonan bagi kelulusan Lampu Halangan dan Pemasangan Lampu Halangan dalam tempoh 21 hari bekerja. Lihat
Memproses permohonan bagi kelulusan Bunga Api, Belon Udara Panas and Lompatan Payung Terjun dalam tempoh 10 hari bekerja. Lihat
Memproses kelulusan Pemit Barangan Berbahaya dalam tempoh tiga hari bekerja. Lihat
Menjawab pertanyaan/maklum balas/cadangan tentang DCA dalam tempoh 15 hari bekerja. Lihat

* All items are guaranteed above are subject to the submission of complete documents.