22 February 2016 by Administrator

VISI

  • Menjadi pakar penerbangan terkemuka di dunia

MISI

  • Meningkatkan keselamatan, perlindungan dan kecekapan secara berterusan demi industri penerbangan yang mampan.

NILAI

  • Profesional
  • Kecemerlangan
  • Integriti
  • Bertanggungjawab
  • Esprit de Corps

PENSIJILAN ISO

DCA berjaya memperoleh pensijilan berikut:-

1) MS ISO/IEC 27001:2005 ISMS pada 28 Mac 2014 bagi skop berikut:

Sistem MAAIS yang disokong oleh DCA dan terletak di bilik pelayan

2) MS ISO 9001:2008 QMS pada 31 Mac 2014 bagi skop berikut:

Penyediaan Perkhidmatan Pakej Maklumat Penerbangan Bersepadu (AIP) yang terdiri daripada AIP, Tambahan kepada AIP dan Surat Pekeliling Maklumat Penerbangan (AIC).

Cadangan Pemberian Notis kepada Juruterbang (NOTAM)

3) MS ISO 9001:2008 QMS pada 31 Mac 2014 bagi skop berikut:

Pemberian Notis kepada Juruterbang (NOTAM), termasuk Ringkasan NOTAM; NOTAM dan Buletin Maklumat Sebelum Penerbangan (PIB); serta Senarai Semak dan Senarai NOTAM yang sah, kecuali aktiviti Rancangan Penerbangan.